Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 

Інформація по залученню коштів

Ков’язького ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка»

за 2018 -2019 р.

 

З.П.

Найменування

Кількість

Залученні кошти

Бюджет

сільської ради

Батьки

Спонсори

1

Капітальний ремонт туалетної кімнати молодшої групи

1

140 000 грн.

 

 

2

Ремонт харчоблоку

1

20 000 грн.

 

 

3

Придбання ноутбука

1

12 000 грн.

 

 

4

Придбання фотоапарата

1

3 000 грн.

 

 

5

Придбання електром’ясорубки

1

2 000 грн.

 

 

6

Придбання дитячого посуду (чашки, тарілки )

1

1 300 грн.

 

 

7

 Придбання іграшок

 

4 500 грн.

 

 

8

Господарські товари

 

10 000 грн.

 

 

9

Канцелярські товари

 

3 000 грн.

 

 

10

Подарунки першокласникам

12

3 000 грн.

 

 

11

Перевірка блискавкозахисту

1

1 000 грн.

 

 

12

Перезарядка вогнегасників

7

600 грн.

 

 

                                                                      Всього: 200,400.00 грн.

 

Фарбування ігрового майданчика, та ремонт групових кімнат

 

 

5000 грн.

 

                                                                                                                  Всього: 5000 грн.

 

                             -

 

 

 

 

                                                                                                                                               Всього : 0