Затверджую:

                                                                                                  Завідувач Ков’язьким

                                                                                                         дошкільним навчальним

                                                                                                          закладом (дитячий садок)

                                                                                 «Ромашка»

                                                                                                 ______Л.С.Конєва

                                                 29.08.2019

 

 

Робочий навчальний план

Ков’язького  дошкільного навчального закладу

(дитячий садок) «Ромашка»

Ков’язької сільської ради

Валківського району Харківської області

на  2019 / 2020  навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                                        Ухвалено:

рішенням педагогічної ради ДНЗ

                                                                                      від  29.08.2019 р. протокол № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Ков’язький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ромашка» здійснює освітній процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 22.05.12 № 615, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.06.2015 № 641), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 (530-2015-п), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров`я України від 24.03.2016 р. №234, наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», , методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005р. №1/9-306  «Організація та зміст навчально–виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»,  листів Міністерства освіти і науки України  від 27.09.10 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від  19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі», від 02.07.2019 р. № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття  дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 10.06.2019 № 1/9 – 365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році», листа інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства науки і освіти України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082  «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно гранично допустимого навантаження на дитину», власного Статуту.

Дошкільний навчальний заклад загального типу розвитку, працює за морально - патріотичним пріоритетним напрямом.

Мова навчання дітей в дошкільному навчальному закладі - українська

 

В 2019/2020 навчальному році зміст інваріантої складової освітнього процесу в дошкільному закладі реалізується  через освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 р. №1/11-16163); варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) реалізується через парціальну програму національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», автори О.Каплуновська, І.Кичата, Ю.Палець(схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах,лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85) шляхом реалізації через різні види діяльності.

Навчальний рік починається з 02 вересня 2019 року, закінчується 29 травня 2020 року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2020 року.

Упродовж навчального року для дошкільників проводяться канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Загальна тривалість канікул – 115 днів:

- літні – 90 календарних днів – з 01.06.2020 по 31.08.2020 року

- осінні – 5 календарних днів – з 28.10.2019 по 03.11.2019 року

- зимові – 10 календарних днів – з 01.01.2020 по 10.01.2020 року

- весняні – 10 календарних днів – з 22.03.2020 по  31.03.2020 року

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.30 – до 18.00 години з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Тривалість занять становить:

·        у молодшій групі – 15 хв;

·        у різновіковій групі:

-         середня підгрупа  –  20 хв.

-         старша підгрупа   – 25 хв.

 Тривалість перерв між заняттями – 10 хв.

Тривалість інтегрованих занять збільшується за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, різновіковій (середній та старшій підгрупі):

·        у молодшій групі – 20 хв;

·        у різновіковій групі:

-          середня підгрупа  - 30 хв;

-          старша підгрупа   - 40 хв.

         Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. В залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні; інтегровані; комплексні; відповідно до дидактичних цілей:

на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні);

 на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові); контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні, парних міні-занять. Рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку протягом дня (додаток 1) в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості проводяться: ігри, спостереження, екскурсії, свята, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гурткова робота -  тривалість гурткової роботи 15 – 25 хвилин передбачається залежно від віку дітей, самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші, гурткова робота.

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                        складено відповідно до освітньої програми

для дітей від 2 до  7років «Дитина»  затвердженої

                                                                              листом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1/11-16163,

                                                                          наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446                                                   

 

Розподіл занять на тиждень 
за освітньою програмою  для дітей від двох до семи років «Дитина» 

на 2019 / 2020 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

друга молодша
(від 3 до 4 років)

 

Різновікова група

середня підгрупа

(від 4 до 5 років)

старша підгрупа
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

11

12

15

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

2,75

5

7,5

 

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей

Примітки: Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності в середній та старшій групах, розвитку мовлення в ІІ молодшій групі.

Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.