Протокол

      спільного засідання трудового колективу  Ков’язького ДНЗ «Ромашка» та громадськості

                         за 2018-2019 н. р.

 

 

     Дата проведення:  25.06.2019 року

 

     Місце проведення: Ков’язький ДНЗ «Ромашка»

 

     Присутні: педагогічні працівники – 4 чоловік

                      

                        члени батьківського комітету – 3 чоловіка

 

                        батьки вихованців ДНЗ – 25 чоловік

    

 

                                               Порядок денний

 

 

1.     Звіт щодо роботи Ков’язького ДНЗ «Ромашка» за 2018-2019 н.р.

 

 

Слухали:

 

Конєву Любов Сергіївну – завідувача дошкільним навчальним закладом (дитячий садок) «Ромашка», яка провела звітування про роботу дошкільного навчального закладу за 2018-2019 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю на загальних зборах колективу.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність.

Загальні відомості про ДНЗ.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, національно-патріотичного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; гра- ефективний засіб розвитку в житті дітей дошкільного віку; національно-патріотичне виховання дошкільнят; праця – невід’ємна частина в житті кожної дитини;  

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 35 місць, а в 2018 – 2019 н.р виховувалися 35 дітей дошкільного віку. На 25 червня в закладі нараховується 30 дитини. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 2 групи: молодша та різновікова групи. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти Валківської РДА.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

            Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

            Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять, тривалість яких  не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ 10 працівників,  з них педагогічних – чотири.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2018-2019 н. р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку. На основі банку даних дітей неохвачених дошкільною освітою протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти:

- організовано консультативну допомогу логопедичної служби;

- забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців селища через сайт – ДНЗ «Ромашка»;

- здійснювався соціальний та педагогічний патронат із метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.

- запрошення дітей на різні свята, розваги, конкурси.     

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у жовтні та квітні було проведено День відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків селища. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, виставки поробок з природного матеріалу, лікарських трав, ляльки-мотанки, було оглянуте предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції).  Протягом року методичний кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним матеріалом. Під керівництвом завідувача педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя», «Дошкільний навчальний заклад», журнал «Практика управління дошкільним закладом», «Медична сестра» та «Безпека життєдіяльності» Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при Харківській академії неперервної освіти, впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників. Вихователі сприяли досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

У Ков’язькому дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Ромашка» з 17.04.2019 року по 17.05.2019 року були проведені бесіди з дітьми, заняття та спостереження щодо засвоєння вихованцям інваріантної частини змісту дошкільної освіти. За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ високий рівень складає 18,92%, достатній —  75,69 %, середній — 5,95 %, дітей.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок коштів селищної ради ( 100.000 тис. грн.). Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018-2019 н.р.:

1.Покладена тротуарна плитка на центральному вході ДНЗ.

2. Проведено косметичний ремонт групових кімнат та ігрового майданчика.

3. Придбані сучасні меблі, ноутбук, фотоапарат, колонки, кольоровий принтер, плазмові телевізори в молодшу та різновікову групи.

4.Придбано електром’ясорубку на харчоблок.

5.Придбані коврові килими в молодшу та різновікову групи.

6. Придбані постільна білизна, подушки, ковдри для молодшої та різновікової груп.

7. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

- продовжено обрізування старих дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

- виготовлені садові поробки на майданчику.

- всі квітники засаджені квітами

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не траплялося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, придбано 10 вогнегасників.  У квітні 2019 року був проведений «Тиждень безпеки».

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

          Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2018-2019 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі. Виплачується індексація на заробітну плату щомісяця.

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній з груп, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям молодшого віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

              У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання в повному обсязі.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

В дошкільному закладі заведений журнал  прийому громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, де розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформується управління освіти про прийняті рішення.

Виходячи з вищезазначеного колектив ДНЗ ставить перед собою такі завдання на 2019-2020 навчальний рік щодо адміністративно-господарської діяльності:

- Будівля підсобного приміщення

-     Капітальний ремонт молодшої та різновікової груп

-     Утеплення фасаду

-         Придбання ігрового майданчика

-         Зробити дверцята для входу на горище

-         Заміна підлоги у пральні

Завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік:

1. Постійно покращувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до освітньої програми «Дитина» та вдосконалювати професійну компетентність педагогів ДНЗ.

2. Створити умови в дошкільному навчальному закладі для повноцінного фізичного, соціального та духовного розвитку дошкільників.

3.  Екологічне виховання дошкільнят.

4.  Національно-патріотичне виховання дошкільнят

 

Виступили;

Петренко С.О. яка винесла слова подяки вихователям  Третяковій А.С., Кметь К.В., помічнику вихователя Тарасенко Н.І та  Шевченко Н.В за виховання дітей  та якісну підготовку до навчання в школі. Вона важає, що працівниками ДНЗ досконало ведеться робота по вихованню дітей, що діти отримують відповідні знання, виконують вимоги Базової  програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальної програми «Радість творчості».

Світлана Олександрівна пропонує роботу завідувача і колективу ДНЗ вважати задовільною.

Шакірова Н.М. відмітила, що в дошкільному закладі завжди затишно і чисто. Вихователі прикладають всіх зусиль, щоб малятам було весело і цікаво в ДНЗ. Батьки з повагою відносяться до всіх працівників дошкільного закладу.Прослухавши звіт завідувача, ми всі побачили, що робота колективу направлена на покращення умов перебування дітей в ДНЗ «Ромашка». Наталія Миколаївна запропонувала роботу завідувача і колективу ДНЗ вважати задовільною.

На громадських слуханнях ухвалили: роботу Ков’язького ДНЗ «Ромашка» за 2018-2019 навчальний рік вважати задовільною та докласти всіх зусиль для виконання завдань поставлених на 2019-2020 навчальний рік.  

 

 

 

 

Голова зборів :                     

 

 

 

Секретар зборів :       _____